bezpečná hĺbka

Individuálna psychoterapia

Na individuálnu psychoterapiu sa môže prihlásiť každý, kto pociťuje nespokojnosť vo svojom živote, aj v prípade, že ju nedokáže v súčasnosti jasne pomenovať. Druhým prípadom sú klienti s konkrétnymi klinickými symptómami (úzkosť, strach, smútok, bolesti...), ktorí sú buď odporučení iným odborným lekárom, alebo si svoje problémy uvedomujú sami. V individuálnej psychoterapii je liečebným prvkom vzťah terapeuta a klienta, od ktorého je závislý celý priebeh terapie. Ide o vzťah rešpektu, dôvery, bezpečia a úcty, ktorý vytvára priestor pre zameranie sa na problémy, obmedzenia, konflikty, vzťahy... na všetko to, čo klient prináša a čo je pre neho v danom čase dôležité. Terapeut napomáha klientovi k dosiahnutiu zmien, ktoré si klient praje.

Jedna psychoterapeutická hodina má trvanie 50 minút.