bezpečná hĺbka

Efektívna komunikácia v praxi

Ide o cyklus tréningových seminárov zameraných na rozvoj zručností v komunikácii. Účastníci budú mať možnosť osvojiť si poznatky potrebné pre efektívnu komunikáciu, ktoré im pomôžu lepšie sa orientovať vo vzťahoch a viesť rozhovor primerane situácii a typu človeka. Komunikačné zručnosti sú dôležité pre  ľahšie nadväzovanie a udržiavanie vzťahov s ostatnými, čo môže účastníkom skvalitniť ich osobný aj profesijný život.

Kurzy vedie psychologička a skúsená KBT terapeutka Mgr. Viera Kasanická.