bezpečná hĺbka

Arteterapia v praxi

Cyklus dvojdňových zážitkovo - praktických seminárov, ktoré ponúkajú vlastnú skúsenosť v liečbe umením. Účastníci sa prostredníctvom rôznych výtvarných prostriedkov a činností zamerajú na proces vlastnej tvorby, jej obsah a výpovednú hodnotu. Individuálny zážitok so svojou tvorivosťou a sebavyjadrením im ponúkne zručnosť aplikovať výtvarné techniky do vlastnej praxe s klientmi. Sebaskúsenosť je dopĺňaná potrebným teoretickým podkladom. Témy prvých dvoch častí cyklu: Materiál, náhoda a stopy v arteterapii a Maska.

Lektorkou je arteterapeutka Dipl.KT Beate Elizabeth Albrich, špecialistka na expresívne formy terapie, zakladateľka a vedúca ateliéru Dada Extraart  v Prahe.