bezpečná hĺbka

Dramaterapia

Zážitkový seminár, počas ktorého sa účastníci zoznámia s prostriedkami dramatického umenia, budú pracovať so znakmi, metaforami, štylizáciou a vlastnou kreativitou. Základné pojmy ako katarzia, dištanc, hra v roli, simulácia, alterácia, charakterizácia a reflexia ponúkajú priestor pre sebaskúsenosť a objasnenie postupov a prostriedkov dramaterapie. Dramaterapia nerieši len konkrétny problém, ale svojimi prostriedkami sa snaží rozširovať pohľad na situáciu a nachádzať riešenia, alebo k nim prispieť. Dramaterapia môže byť nástrojom zmeny správania alebo myslenia, môže zasahovať do štruktúry osobnosti, zlepšovať vnútornú rovnováhu, sprostredkovávať  uvoľnenie a kontrolu pozitívnych aj negatívnych emócií v bezpečnom prostredí.

Lektorom je dramaterapeut MgA. Viktor Dočkal, jeden zo zakladateľov Asociácie dramaterapeutov ČR.