bezpečná hĺbka

Skupinová supervízia v hlbinne orientovanej psychoterapii

Supervízne stretnutie pre psychológov a psychoterapeutov, ktorí majú záujem vstúpiť do supervízneho spojenectva, aby mohli v atmosfére akceptácie a tolerancie prinášať a zdieľať ťažkosti aj radosti, ktoré v terapeutickom procese so svojimi klientmi zažívajú. Účastníci môžu očakávať podporu v bezpečnom a inšpiratívnom priestore, pomoc pri zvládaní ťažkostí, neistôt či pocitov bezmocnosti, podporu v profesionálnom i osobnostnom raste a v neposlednom rade ľudské stretnutie. Supervízia prebieha kombinovane formou bálintovského a cyklického modelu.

Lektorkou a odbornou garantkou je psychoterapeutka, cvičná psychoterapeutka pre dynamickú psychoterapiu a supervízorka Mgr. Anna Kollárová.