bezpečná hĺbka

Princípy hlbinnej psychoterapie

Vychádza z klasickej Freudovej psychoanalýzy, je však prepracovaná, moderne upravená a vedecky overovaná. Plne rešpektuje individualitu a slobodnú vôľu človeka. Je časovo ohraničená a cielená, pričom cieľom nie je len odstránenie ťažkostí (problémov, prejavov choroby a pod.), ale aj odhalenie širších súvislostí, lepšie porozumenie svojim problémom, vzťahom, prejavom choroby... prečo napr. ťažkosti prišli práve v tomto životnom období, prečo sa niektoré druhy problémov / situácií neustále opakujú a pod. Hlbinná terapia počíta s minulosťou človeka a jeho nevedomím, akceptuje dôležitosť zážitkov z detstva, ale obracia pozornosť najmä na život "tu a teraz". Usiluje o prepájenie súčasnej životnej situácie s minulosťou, zaujíma sa o vzťahový život človeka - kto sú najbližší ľudia, akej kvality sú vzťahy s nimi, ako vyzerajú iné vzťahy - pracovné, formálne... Je terapiou dialógom - nejde o jednostranné "účinkovanie" terapeuta experta, ale počíta s aktivitou a vkladom klienta. Terapeut od začiatku hľadá a posilňuje vnútorné a vonkajšie zdroje človeka, aby bol klient schopný účinne zvládať svoj život a ustáť náročné situácie aj po skončení terapie. Hlbinná terapia pracuje s voľnými asociáciami, emóciami, fantáziami a snami. Osobnosť terapeuta s jeho vedomostno - myšlienkovým svetom, autentickým emočným a telesným prežívaním je diagnostickým aj terapeutickým nástrojom.