bezpečná hĺbka

Oľga Šupalová

Som klinický psychológ, terapeut a znalec. Po skončení štúdia jednoodborovej psychológie som v r 1999 nastúpila na psychiatrické odd. Liptovskej Nemocnice s poliklinikou a Denný psychiatrický stacionár /DPS/ v Liptovskom Mikuláši, kde pracujem na polovičný úväzok doteraz. V r. 2011 som otvorila súkromnú psychologickú ambulanciu v Liptovskom Hrádku, ktorá postupne transformovala do spoločnosti PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o. Kontinuálne sa vzdelávam v psychologickej diagnostike a psychoterapii. V terapii sú mi blízke hlbinné smery, ktoré venujú pozornosť nevedomým psychickým procesom, kladú dôraz na vnútornú psychickú realitu človeka, zaujímajú sa o ranné emočné a vzťahové skúsenosti, obracajú pozornosť na aktuálne miesto života /tu a teraz/, pracujú s voľnými asociáciami, emóciami, fantáziami a snami a nesľubujú rýchle a jednoduché riešenia. Verím, že ťažiskom každého stretnutia s klientom je rešpektovanie jeho slobodnej voľby bez nevhodného preberania zodpovednosti. V kontakte s klientom sa snažím porozumieť jeho príbehu z miesta, v ktorom sa práve nachádza, s úctou, nehodnotením a pokorou. Verím, že v terapii nejde o jednostranné účinkovanie terapeuta - „experta“, ale o proces, do ktorého slobodne vstupujú obaja - klient aj terapeut. Obaja majú šancu byť zasiahnutí a pohnutí všetkým tým, čo sa počas ich stretnutí v nich a medzi nimi udeje. Zaujímam sa o aplikovanie fenoménu terapeutickej komunity v podmienkach DPS, skupinovú terapiu, individuálnu terapiu detí, mládeže a dospelých a expresívne formy terapie. Externe pracujem pre Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku, IPON PR a katedru psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku. Žijem obyčajný život na vidieku s dvoma deťmi, jedným mužom a mnohými zvieratami. Mám rada ticho, pestovanie byliniek, starožitnosti, dlhé pitie čaju a čítanie. Píšem plniacim perom.