bezpečná hĺbka

Peter Hvorka

Som psychoterapeut a klinický psychológ. S manželkou a deťmi žijem na Liptove. Venujem sa  individuálnej a skupinovej psychoterapii dospelých, a tiež párovej psychoterapii.
 

Vzdelanie

2003 - 2008

  • FFPU v Prešove, odbor psychológia

2001 - 2006

  • FFPU v Prešove, odbor andragogika

2009 - 2017

  • Dlhodobý psychoterapeuticky výcvik v Gestalt psychoterapii. Dialóg, inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii.

2014 - trvá

  • Výcvik v detskej a adolescentnej psychoterapii MUDr. Peter Pothe- PORT centrum hlbinnej psychológie.

2017 - trvá

  • Výcvik v párovej psychoanalytickej psychoterapii. IPPART Praha.

2013 - trvá

  • Špecializačné štúdium v klinickej psychológii . SZU Bratislava.

 

Prax

2012 - trvá

  • PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o. (pozícia: psychoterapeut, spolumajiteľ).

12. 2008 - trvá

  • Psychiatrické oddelenie  a Denný psychiatrický stacionár LNsP MUDr.  I. Stodolu v LM (pozícia: psychológ, psychoterapeut).

1. - 11. 2008

  • CPPaP Liptovský Mikuláš (pozícia: psychológ).

9. - 12. 2007

  • CPPaP Námestovo (pozícia: psychológ)