bezpečná hĺbka

Ivana Gallová

Som psychologička a psychoanalytická terapeutka.
 
Po ukončení štúdia psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UK v Nitre,  som vstúpila do dlhodobého psychoterapeutického výcviku v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii v Inštitúte pre aplikovanú psychoanalýzu (IAPSA) u doc. PhDr. J.Kocourka, PhD.  Absolvovala som výcvik v hlbinnej psychoterapií detí a dospievajúcich pod hlavným lektorským vedením detského analytického terapeuta MUDr. P.Pötheho, Autogénny tréning u MUDr. J.Hašta, semináre o práci so snami s jungiánskym analytikom M.Skálom, vzdelávanie v Poradenskej Propedeutike a mnohé ďalšie odborné kurzy v oblasti psychológie a hlbinne orientovanej psychoterapie.
 
Odborné skúsenosti som získala na viacerých psychologických pracoviskách: na Referáte poradensko-psychologických služieb OSPODaSK, psychiatrickom oddelení LNsP MUDr.I.Stodolu v LM, v Ambulancii klinickej psychológie CARYN, s.r.o. v SNV a v PORT centre hlbinnej psychológie.  Aktuálne pôsobím v Liptovskom Mikuláši.