bezpečná hĺbka

Ivana Gallová

Som psychologička, pracujem v oblasti psychoterapie, klinickej psychológie a psychologického poradenstva.

Po ukončení štúdia jednoodborovej psychológie na FSVaZ UKF v Nitre som na čiastočný úväzok pracovala na Referáte poradensko-psychologických služieb (RPPS) v Dolnom Kubíne, ktorý bol pre mňa veľkou školou rôznorodosti ťažkostí prichádzajúcich klientov a tiež multidisciplinárnej spolupráce. Súčasne som dostala ročnú príležitosť pôsobiť na PO a DPS LNsP v Liptovskom Mikuláši, kde sa začala moja pracovná cesta, na ktorú som sa chcela dostať už od začiatku štúdia psychológie - lákali ma hlbiny psychoterapie a klinická psychológia.

Pracovné sny si napĺňam vďaka PORT centru hlbinnej psychológie v Liptovskom Hrádku, Psychiatrickému oddeleniu LNsP v Liptovskom Mikuláši a Psychologickej ambulancii CARYN, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi.
Som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v psychoanalytickej psychoterapii Inštitútu aplikovanej psychoanalýzy (IAPSA) v Prahe, zaradená do atestačného vzdelávania v klinickej psychológii na SZU v Bratislave, mám ukončený 200 hodinový výcvik v Poradenskej propedeutike, absolvované odborné semináre zamerané na psychoanalytickú psychoterapiu detí, jungiánsku psychológiu, relaxačné techniky a ďalšie odborné akcie v oblasti psychológie a hlbinnej psychoterapie.

Ako vo svojej práci, tak aj v každodennom živote, rešpektujem nevedomé obsahy ľudskej mysle, ktoré nami všetkými hýbu. Ako psychoanalyticky sa orientujúci psychológ verím, že veľká časť toho, čo sa nám v živote deje a problémy, ktoré nás obťažujú, nesú v sebe zmysel, ktorému je možné porozumieť.
Zaujímam sa o psychoanalýzu, psychoanalytickú psychoterapiu detí a dospelých, skupinovú dynamiku, problematiku závislostí, oblasť vzťahovej väzby a náhradné rodičovstvo.

Osobné sny a túžby sa mi plnia a plniť budú v manželstve s mojím mužom