bezpečná hĺbka

Magický svet dieťaťa

Zážitkovo - interaktívny cyklus 8 stretnutí zameraný na hlbšie poznanie detského prežívania a správania. Kurz vedie psychologička Mgr. Elena Kermietová.

Nejde o „vyučovanie“, ale o aktívne kontaktovanie svojho vnútorného dieťaťa prostredníctvom zážitku a spomienok. Program je vhodný pre rodičov, budúcich rodičov, alebo kohokoľvek, kto sa zaujíma o vnútorný svet malého dieťaťa. Program môže byť nápomocný rodičom, ktorí pri výchove svojho dieťaťa zažívajú neistoty, úzkosti alebo potrebujú pomôcť s konkrétnym problémom vo vzťahu, výchove, správaní - svojho dieťaťa aj seba.

Náčrt tém:

  • Vzťah matky /rodiča/ a dieťaťa - utváranie väzby.
  • Budovanie a prežívanie seba - hodnoty dieťaťa.
  • Formovanie a prežívanie seba - hodnoty rodiča.
  • Úskalia nechceného prenášania vlastných detských príbehov /a problémov/ do života svojho dieťaťa.
  • Agresivita - detská, aj tá naša rodičovská.
  • Hranice - hranice v láske a láska v hraniciach.
  • Separácia - bolesť a sloboda osamostatňovania sa