bezpečná hĺbka

Symboly a sny

Dvojročný zážitkovo - vzdelávací cyklus, ktorého cieľom je sprostredkovať účastníkom spôsob práce a nazeranie symbolov v analytickej psychológii prostredníctvom imaginácie, kreslenia, pohľadníc, predmetných symbolov a pod. Seminár sa zameriava na prácu so symbolmi v rámci základných archetypov. Seminár je praktický, cieľom je vlastný zážitok, sebapoznanie, rovnako možnosť aplikovať  skúsenosť vo svojej praxi a využívať ju pri práci s klientmi, s ich symptómami, snami, imagináciami a pod..

Lektoruje Mgr. Martin Skála - analytický psychológ a vedúci psychologického strediska Psychopompos v Prahe.