bezpečná hĺbka

Základy terapeutickej komunity a skupinovej psychoterapie

Edukačno - zážitkový seminár, ktorého cieľom je oboznámiť účastníkov teoretickým a zážitkovým spôsobom so základnými princípmi terapeutickej komunity a skupinovej dynamiky. Seminár prebieha kombinovane prostredníctvom teoreticko - edukačných prednášok a vlastného zážitku fenoménu terapeutickej komunity a skupiny. Harmonogram odborného seminára kopíruje život v terapeutickej komunite. Seminár je určený pre odborníkov z radov pomáhajúcich profesií, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti terapeutickej komunity a skupinovej psychoterapie. Seminár nenahrádza dlhodobý psychoterapeutický výcvik, cieľom nie je osobná terapia účastníkov, ale modelovanie terapeutických situácií pre potreby výučby. Program je koncipovaný na 3 dni.