bezpečná hĺbka

Skupinová supervízia v dynamicky orientovanej psychoterapii

[pridané: 15.11.2013]

Lektor a odborný garant: Mgr. Aňa Kollárová - klinická psychologička, terapeutka a supervízorka (8 hod.)
Miesto konania: priestory psychologickej ambulancie PORT centra hlbinnej psychológie s.r.o. v Liptovskom Hrádku.