bezpečná hĺbka

Úvod do psychoterapie detí a adolescentov II.

[pridané: 26.10.2013]

Pokračovanie úspešného vzdelávacieho cyklu seminárov detskej a adolescentnej psychoterapie (12 hod.).
Lektor: detský psychiater a psychoanalytik MUDr. Peter Pöthe
Miesto konania: Penzión Sankt Johann v Liptovskom Jáne.