bezpečná hĺbka

Pokračovanie jungiánskych teoreticko - zážitkových seminárov

[pridané: 20.06.2014]

Lektor: Mgr. Matin Skála - pražský analytický terapeut Symboly a sny III. (18hod.).
Miesto konania: Penzión Sankt Johann v Liptovskom Jáne.