bezpečná hĺbka

Skupinová terapia

Skupinová psychoterapia je nelieková forma liečby jednotlivca v skupine, ktorá vytvára priestor na lepšie sebapoznanie, rozvoj komunikácie a pozitívne zmeny. Najvyššiu účinnosť dosahuje pri skúmaní  vzťahov a pri riešení  vzťahových problémov - vrátane vzťahu k sebe. Skupinová liečba je vhodná aj pri úzkostných a depresívnych ťažkostiach, pri obavách, strachoch, nutkavých myšlienkach či tzv. psychosomatických poruchách - keď sa bolesť duše prejavuje telesnými príznakmi.

Záujemca môže očakávať väčšie porozumenie svojim ťažkostiam a to v širších alebo v celkom iných súvislostiach než doteraz. Liečba ponúka možnosť pozrieť sa na seba očami druhého človeka, priestor pre prácu na svojej komunikácii, osobnostný rozvoj a rast, väčšie poznanie seba a svojho prežívania. Prináša úľavu, zmierňovanie príznakov a objavovanie nových možností. Úspech a účinnosť liečby závisí v neposlednej rade od motivácie človeka a otvorenosti voči zmene. Nejde o pasívne vydanie sa liečivým účinkom, očakáva sa motivovanosť a ochota otvorene skúmať svoje prežívanie.

V skupine platí dodržiavanie dôležitých zásad a pravidiel. Patrí sem pravidlo otvorenosti a úprimnosti, tolerancie, ako aj pravidlo dodržiavania dôvernosti alebo právo povedať, "dosť, o tomto už hovoriť nechcem". Skupinová terapia nemá charakter "spovede". Nemusíte sa obávať, že budete nútený k nechceným sebaodhaleniam. Každý má právo na vlastné tempo a sám si reguluje mieru blízkosti k druhým.

Skupina sa stretáva vo vopred dohodnutých termínoch, spravidla raz za týždeň na 90min.