bezpečná hĺbka

Skupinová psychoterapia

[pridané: 29.11.2013]

Dlhodobá, hlbinne orientovaná psychoterapia
Lektory: Mgr. Oľgou Šupalovou a Mgr. Petrom Hvorkom.
Miesto stretnutia: priestory psychologickej ambulancie PORT centra hlbinnej psychológie v Liptovskom Hrádku.
Termín prvého stretnutia: 29.11.2013 od 17.00 - 18.30.