bezpečná hĺbka

Čo ponúkame

Psychoterapia a poradenstvo

Nositeľom želanej zmeny v psychoterapii je vzťah medzi terapeutom a klientom. Pozývame vás do dobrodružstva takéhoto vzťahu s nami.

Viac ...

Psychodiagnostika

Realizujeme psychologické vyšetrenia psychickej spôsobilosti k zbrojnému preukazu, vyšetrenia pri klinických ťažkostiach (úzkosť, strach, nespavosť...) a poradenstvo pri profesijnej orientácii.

Viac ...

Pre odbornú verejnosť

Pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie v oblasti ľudskej psychiky ponúkame zážitkové a edukačné semináre. Spolupracujeme so skúsenými a uznávanými lektormi, ktorí prinášajú svoj um a ľudskosť.

Viac ...

Zážitok a vzdelávanie pre verejnosť

Naše zážitkovo - edukačné programy zostavujeme s dôrazom na ich praktickú využiteľnosť v bežných životných situáciách.

Viac ...