bezpečná hĺbka

Pre odbornú verejnosť

Všetky odborné programy sú zaraďované do zoznamu vzdelávania Slovenskej komory psychológov a majú pridelené kredity. Účastníci seminárov po skončení obdržia potvrdenie o účasti s vyznačeným počtom kreditov.

Skupinová supervízia v hlbinne orientovanej psychoterapii

Supervízne stretnutie pre psychológov a psychoterapeutov, ktorí majú záujem vstúpiť do supervízneho spojenectva, aby mohli v atmosfére akceptácie a tolerancie prinášať a zdieľať ťažkosti aj radosti, ktoré v terapeutickom procese so svojimi klientmi zažívajú.

Viac ...

Psychoterapia detí a adolescentov

PORT centrum ako prvé na Slovensku ponúka dvojročné kontinuálne vzdelávanie v detskej a adolescentnej psychoanalytickej psychoterapii vo forme 4 dvojdňových seminárov, ktoré sú určené najmä pre detských psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, pediatrov, sociálnych a pedagogických pracovníkov.

Viac ...

Symboly a sny

Dvojročný zážitkovo - vzdelávací cyklus, ktorého cieľom je sprostredkovať účastníkom spôsob práce a nazeranie symbolov v analytickej psychológii prostredníctvom imaginácie, kreslenia, pohľadníc, predmetných symbolov a pod.

Viac ...

Arteterapia v praxi

Cyklus dvojdňových zážitkovo – praktických seminárov, ktoré ponúkajú vlastnú skúsenosť v liečbe umením.

Viac ...

Dramaterapia

Zážitkový seminár, počas ktorého sa účastníci zoznámia s prostriedkami dramatického umenia, budú pracovať so znakmi, metaforami, štylizáciou a vlastnou kreativitou.

Viac ...

Základy terapeutickej komunity a skupinovej psychoterapie

Edukačno - zážitkový seminár, ktorého cieľom je oboznámiť účastníkov teoretickým a zážitkovým spôsobom so základnými princípmi terapeutickej komunity a skupinovej dynamiky.

Viac ...