bezpečná hĺbka

Prvé stretnutie

V prípade záujmu kontaktujte terapeuta, s ktorým chcete pracovať. Terapeut si s Vami dohodne termín osobného stretnutia. Prvé stretnutie trvá 50 min. Na stretnutie nepotrebujete žiadne odporučenie. Cieľom vstupného rozhovoru je oboznámenie sa s Vašimi ťažkosťami, s tým čo Vám chýba, čo potrebujete. Budeme hovoriť o spôsobe našej práce, o tom, ako v skutočnosti psychoterapia prebieha, čo môžete očakávať a aké sú naše limity. Na konci prvého stretnutia by malo dôjsť k vyjasneniu Vašich potrieb a našich možností, k ponuke poradenstva, krízovej pomoci alebo dlhodobej liečby. Budeme zvažovať formu liečby - individuálnu, párovú, skupinovú. Alebo môžeme odporučiť prizvanie iného odborníka - psychiatra, neurológa, špec. pedagóga...