bezpečná hĺbka

Zážitok a vzdelávanie pre verejnosť

Efektívna komunikácia v praxi

Ide o cyklus tréningových seminárov zameraných na rozvoj zručností v komunikácii. Účastníci budú mať možnosť osvojiť si poznatky potrebné pre efektívnu komunikáciu, ktoré im pomôžu lepšie sa orientovať vo vzťahoch a viesť rozhovor primerane situácii a typu človeka.

Viac ...

Magický svet dieťaťa

Zážitkovo - interaktívny cyklus 8 stretnutí zameraný na hlbšie poznanie detského prežívania a správania. Kurz vedie psychologička Mgr. Elena Kermietová.

Viac ...

Skupina snov

V duchu hlbinných smerov spoločne nahliadneme na naše „dovolenia“ v snoch, ktoré by sme si inak nedovolili a súčasne na tie stránky našej osobnosti, ktoré v bežnom živote nie je možné prejaviť.

Viac ...