bezpečná hĺbka

Cenník

Mgr. Oľga Šupalová

  Cena
individuálna psychoterapia 40 €
párová psychoterapia ( 50 min ) 60 €
skupinová psychoterapia ( 90 min ) 20 €
prvé stretnutie ( 50 min ) 40 €
psychodiagnostické vyšetrenie 20 € / hod.
vyšetrenie k zbrojnému preukazu od 60 €

 

Mgr. Peter Hvorka

  Cena
individuálna psychoterapia 50 €
párová psychoterapia ( 50 min ) 75 €
skupinová psychoterapia ( 90 min ) 20 €
prvé stretnutie ( 50 min ) 50 € / 75 €

 

Mgr. Ivana Gallová

  Cena
individuálna psychoterapia 40 €
párová psychoterapia ( 50 min ) 60 €
skupinová psychoterapia ( 90 min ) 20 €
prvé stretnutie ( 50 min ) 40 €
 
Psychologická ambulancia nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.
Všetky úkony si hradí klient sám.
Ceny za služby je možné prispôsobiť aktuálnym platobným schopnostiam klientov.