bezpečná hĺbka

Magický svet dieťaťa

[pridané: 17.10.2013]

Cyklus 8 stretnutí
Lektor: Mgr. Elena Kermietová - psychologička
Miesto konania: priestory psychologickej ambulancie PORT centra hlbinnej psychológie v Liptovskom Hrádku.
Termín prvého stretnutia: 17.10.2013 od 17.00 - 18.30hod.