bezpečná hĺbka

Psychoterapia detí

V psychoterapii detí dochádza k jasnému stanoveniu pravidiel spolupráce a kontaktu s dieťaťom a rodičmi. Terapia trvá približne 50 min., počas ktorých zostáva dieťa s terapeutom samé. Rodičia prichádzajú v dohodnutých intervaloch na konzultácie, pričom v centre záujmu zostáva dieťa. Dieťa v terapii nachádza veľmi špecifický, bezpečný priestor, v ktorom je terapeutom sprevádzané. Terapeut dieťaťu pomáha uniesť „jeho veci“ a rodičom pomáha lepšie porozumieť tomu čo sa s ich dieťaťom deje – lepšie pochopiť zmysel prejavov dieťaťa a ponúka možnosť vidieť dieťa – jeho prežívanie a správanie inak. Cieľom je lepšie porozumieť vnútornej realite dieťaťa. Liečba prebieha najmä prostredníctvom neriadenej, spontánnej hry, v ktorej je terapeut autenticky prítomný, pripravený nechať sa dieťaťom prekvapiť a použiť tak, ako to dieťa v danej chvíli potrebuje.