bezpečná hĺbka

Psychoterapia a poradenstvo

Individuálna psychoterapia

Na individuálnu psychoterapiu sa môže prihlásiť každý, kto pociťuje nespokojnosť vo svojom živote, aj v prípade, že ju nedokáže v súčasnosti jasne pomenovať.

Viac ...

Psychoterapia detí

V psychoterapii detí dochádza k jasnému stanoveniu si pravidiel spolupráce a kontaktu s dieťaťom a rodičmi. Terapia trvá približne 50 min., počas ktorých zostáva dieťa s terapeutom samé.

Viac ...

Párova terapia

Ide o špecifickú formu terapie, ktorá je zameraná na riešenie problémov v spolužití partnerov, s ktorými pracuje terapeut súčasne.

Viac ...

Skupinová terapia

Skupinová psychoterapia je nelieková forma liečby jednotlivca v skupine, ktorá vytvára priestor na lepšie sebapoznanie, rozvoj komunikácie a pozitívne zmeny.

Viac ...

Krízová intervencia

Ide o akútnu pomoc spracovania krízy krátko po zažití náročnej udalosti, traumatických zážitkoch alebo významných životných stratách.

Viac ...

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo je krátkodobejšia forma pomoci ako psychoterapia a môže začať už prvým stretnutím s klientom, prípadne môže byť postačujúce práve jedno stretnutie.

Viac ...