bezpečná hĺbka

Psychodiagnostika

  • psychologické vyšetrenie uchádzačov o prácu v SBS
  • vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu
  • vyšetrenie pri klinických ťažkostiach - poruchy pamäte, strachy, smútok, podozrenie na duševnú poruchu
  • vyšetrenie pre orientáciu v kariérovom a osobnostnom smerovaní
  • príprava na výberové konania